Kampaania tingimused

MÕISTED

1.1. Kampaania korraldajad (edaspidi ühiselt ja eraldi: Korraldaja) on ühiselt Laaneserva Residences OÜ ja Laaneserva 2 OÜ.

1.2. Kampaanias osaleja (edaspidi: Osaleja) on füüsiline isik, kes sõlmib kampaania perioodil Korraldajaga võlaõigusliku müügilepingu vähemalt ühe ridalamuboksi ostuks.

 

KAMPAANIA SISU

2.1. Sõlmige kampaania perioodil Korraldajaga võlaõiguslik ostu-müügileping ridalamuboksi ostuks vastavalt kampaania tingimustele ning Korraldaja tasub esimesed kuus (6) kuud ridaelamuboksi eluasemelaenu maksed vastavalt maksegraafikule vähemalt üks (1) päev enne maksegraafikus toodud maksepäeva Teie kontole.

2.2. Pakkumine kehtib Osalejale, kes sõlmib ridaelamute valmimisel Korraldajaga lisaks võlaõiguslikule ostu-müügilepingule ka asjaõiguslepingu ridaelamuboksi omandi üleandmiseks Osalejale (nii võlaõiguslikus kui ka asjaõiguslikus lepingus peab olema ostjaks sama isik).

2.3. Korraldaja tasub Osaleja eluasemelaenu makseid Osaleja ja panga vahel ridaelamuboksi ostuks sõlmitava eluasemelaenu maksegraafiku alusel järgmistel tingimustel:

2.3.1. Osaleja tasub ridaelamuboksi ostmisel sissemaksena vähemalt 15% ridaelamuboksi maksumusest;

2.3.2. maksegraafik on koostatud lähtudes vähemalt kahekümne (20) aastasest maksegraafikust; ja

2.3.3. Eluasemelaenu intress koosneb 6 kuu Euriborist ja riskimarginaalist suurusega kuni 2%.

2.4. Pakkumine kehtib kõigile Korraldaja poolt müüdavatele ridaelamuboksidele.

 

ISIKUANDMED

3.1. Kampaanias osalemisega annab Osaleja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Capital Mill OÜ privaatsuspoliitika tingimustele, mis on leitavad veebiaadressilt https://laaneserva.ee/privaatsuspoliitika/ .

3.2. Korraldaja kogub vaid neid isikuandmeid, mille kogumiseks on Osalejad kampaania raames andnud sõnaselge vabatahtliku nõusoleku.

3.3. Osaleja esitatud isikuandmeid töödeldakse korraldaja vastutusel. Korraldaja käsitleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

3.4. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma eelneva nõusolekuta, v.a juhul, kui korraldajat kohustatakse selleks seaduse või kohtulahendiga.

3.5. Korraldaja kasutab saadud isikuandmeid üksnes kampaania läbiviimiseks, v.a juhul, kui osaleja on andnud nõusoleku kasutada andmeid turundus- ja reklaamieesmärgil. Osaleja esitatud teavet säilitatakse senikaua, kuni korraldajal on selleks seaduslik ärihuvi, ning seda teavet ei kasutata turunduseesmärgil ilma osaleja sõnaselge nõusolekuta. 

  1. MUUD SÄTTED

4.1. Kampaania toimub perioodil 05.02.2024 – 23.06.2024  (kaasa arvatud) või seni kuni ridaelamubokse jätkub. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus kampaania katkestada või kampaania perioodi pikendada.

4.2. Kampaanias osalemisega kinnitab Kampaanias osaleja, et on tutvunud ning nõustub kampaania tingimustega.

4.3. Korraldajal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest kampaanias osalejaid Korraldaja kodulehe https://laaneserva.ee/ vahendusel.

4.4. Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste või pretensioonide korral palume pöörduda e-maili aadressil kodud@capmill.eu või telefonil +372 630 3700.